Na 2 succesvolle jaren waarin binnen de heren- en damesrainingen Tijdritten werden aangeboden, worden er het komend jaar lós van de trainingen 3 tijdritten verreden. De trainingen kennen nu een openbare inschrijving met een maximum van 35 deelnemers (mannen en vrouwen). De data van de tijdritten zijn de maandagen 10 april, 1 mei en 29 mei. Een en ander uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Deze 3 individuele uitdagingen van rond de 17 km zien er als volgt uit:

Tijdrit 1 –> vlak (in het achterland van Langbroek)
Tijdrit 2 –> combinatie vlak + heuvels (vanuit de Treek richting Amersfoort)
Tijdrit 3 –> heuvels (de heuvels bij Doorn)

De Inschrijving staat open voor dames en heren in de volgende leeftijdscategorieën:

Dames
25 – 39 jaar / 40 – 49 jaar / 50 – 59 jaar / 60 – 60+ jaar

Heren
25 – 39 jaar / 40 – 49 jaar / 50 – 59 jaar / 60 – 60+ jaar

Kijk hier voor de Kosten

Alleen deelnemers die met ALLE tijdritten mee doen, worden opgenomen in het eindklassement.
Het reglement:

Organisatie en Regels Tijdritten Mijnfietstrainer.nl
 1. Er worden 3 tijdritten verreden: 1 vlak, 1 gecombineerde en 1 als klimtijdrit.
 2. Op het wegdek wordt meteen gele pijl de richting aangegeven. Deze staan voornamelijk bij afslagen.
 3. Deelnemers dienen zich van tevoren op de hoogte te stellen van de route.
 4. De deelnemers starten met tussenpozen van 1 minuut. Indien de weersomstandigheden daarom vragen, word en de tussenpozen ingekort naar 30 seconden!
 5. Deelname aan de tijdritten geschiedt op eigen risico.
 6. Het dragen van een helm is verplicht.
 7. Deelnemers moeten 15 minuten voor aanvang bij de start zijn, want de startvolgorde ligt vast!
  Te laat bij de start, betekent geen deelname.
 8. Elke deelnemer krijgt een stuurbordje met een startnummer en 2 tiewraps. Het stuurbordje wordt duidelijk zichtbaar aan de voorzijde aan het stuur bevestigd. Na afloop wordt het stuurbordje bij de organisatie ingeleverd.
 9. Er wordt in tweetallen gestart op nummer te beginnen met nummer 1 en 2.
 10. Alle deelnemers dienen zich aan de geldende verkeersregels te houden!
 11. Deelnemers dienen tijdens de race een onderlinge afstand van 10 meter in acht te nemen
  Inhalen is toegestaan maar ‘stayeren’ (uit de wind rijden bij iemand anders) niet.
 12. Sportiviteit staat hierbij bovenaan!
 13. Voor de eindklassering worden de tijden van de tijdritten bij elkaar geteld. Degene met de kortste tijd over de 3 ritten heeft gewonnen
 14. De definitieve eindtijd bij tijdrit 2 wordt bepaald door van de voorlopige eindtijd het aantal minuten van de tussenpozen (oversteek bij verkeerslichten) af te trekken.
 15. Bij een gelijke eindstand is de klassering van de 2e tijdrit beslissend in alle categorieën.
 16. In geval van twijfel beslist mijnfietstrainer.nl.
 17. In elke categorie ontvangen de nummers 1, 2 en 3 een prijs.
 18. De algeheel winnaar is degene die over alle deelnemers gezien de kortste eindtijd heeft.
 19. Het bovenstaande geldt onverkort ook voor de eindklasseringen
 20. Er is zowel bij de dames als de heren een algeheel winnaar.