Privacyverklaring Mijnfietstrainer.nl

Dit is de privacyverklaring van: Mijnfietstrainer.nl. Mijnfietstrainer.nl is een merknaam van Chalet Beyond Travels, gevestigd op de Arnheseweg 2, 3e etage, 3817 CH Amersfoort. KvK-inschrijfnummer: 34226298 met BTW-nummer NL16751050210B01. Voor vragen of contact kun je mailen met info@chaletbeyond.nl.

Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doe je geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast,dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. We onderscheiden 3 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:

  1. Informatieaanvraag: dit formulier op de website heeft als doel jou te informeren over ons aanbod, de tarieven of je specifieke vraag. Op het formulier kan je aangeven naar waar je meer informatie over wilt ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.
  2. Nieuwsbrief: als je je aanmeldt voor één van de lessen dan ga je automatisch akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en heeft tot doel jou te informeren over ons aanbod, evt. wijzigingen en nieuws over events en trainingsadvies rondom ons specifieke sportaanbod. Op elke nieuwsbrief vind je onderaan een button ‘automatsich afmelden’.
  3. Inschrijfformulier: op het inschrijfformulier vragen we meer persoonsgegevens dan naam, e-mail en telefoonnummer. Het inschrijfformulier dient ervoor om jou de kans te geven digitaal lid/klant te worden bij Mijnfietstrainer.nl. Na inschrijving ontvang je een automatsiche bevestiging van je aanmelding. Je hebt altijd het recht om je inschrijving te annuleren binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd (14 dagen).

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor informatieaanvraag geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden. Bij een nieuwsbrief aanmelding bewaren we jouw gegevens zolang jij ingeschreven bent, afmelden via een link in de nieuwsbrief is ten alle tijden mogelijk.  Bij een online inschrijfformulier om klant/lid te worden van ons bedrijf, bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende het gehele lidmaatschap om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Ook als jouw gegevens tussentijds verwijderd zijn uit de informatie- en/of nieuwsbriefdatabase.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van misbruik, openbaarmaking, onbevoegde toegang en wijzigingen zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, beveiligde verbindingen en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Mijnfietstrainer.nl samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Een belangrijke partner is Eversports. Deze tool zorgt ervoor dat wij als bedrijf met jou in contact kunnen, de aanmelding wordt geautomatiseerd en dat de betaling voor de overeenkomst tot stand komt.  Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@chaletbeyond.nl

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Onze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.